Archiveren doe je voor langere tijd. Daarom moeten archiefruimtes aan uiteenlopende eisen voldoen. De belangrijkste zijn de inrichting en de bouw van de ruimtes en de toegankelijkheid tot het opgeslagen materiaal. Daarnaast zijn er voorschriften met betrekking tot de wettelijke bewaartermijn. Juist in die gevallen speelt het binnenklimaat een cruciale rol.

Uitgangspunt van archivering is dat het opgeslagen materiaal voor de toekomst behouden blijft. Dat vereist een stabiel klimaat voor wat betreft schone lucht, temperatuur en constante luchtvochtigheid. Vervuilde lucht zorgt immers voor sneller verval van materialen. Daarom wordt de lucht in onze archiefruimtes regelmatig verschoond. Daarnaast hebben we diverse maatregelen op het gebied van brandveiligheid en toegangsbeveiliging genomen. Ook hebben we in onze archiefruimtes energiebesparende voorzieningen toegepast.

Bij CoolAir Nederland is uw archief in goede handen. Wij zorgen dat de archiefstukken worden opgeslagen volgens de geldende voorschriften. Dat betekent dat uw archief altijd beschikbaar en toegankelijk is en altijd ‘als nieuw’ kan worden geraadpleegd.

Ga direct naar: