Geen bedrijf kan zonder partners om mee samen te werken. Heel soms is samenwerking puur noodzakelijk en niet per se prettig, maar bijna altijd is het een genoegen. Maar wat zijn nu de voorwaarden voor een goede partnerschap? Om het niet moeilijker te maken dan het is, vroegen we het aan een partner.

Verlengstuk

Peter Warnar van Vertiv (onder andere koeling van datacenters) hoeft er niet lang over na te denken. “Korte lijnen, snelle opvolging, een goed kennisniveau. En uiteraard de persoonlijke onderlinge samenwerking. Je moet wel een visie en dezelfde manier van werken delen om samen succesvol te kunnen zijn.” Peter typeert CoolAir Nederland echt als een partner. “Wij leveren producten, andersom leveren zij ons diensten in de vorm van projectmanagement en –uitvoer.” Hij constateert wel dat veel opdrachtgevers direct met Vertiv contact zoeken en zaken willen doen. Maar: “Wij zijn geen installatiebedrijf, dus daar hebben we partners voor nodig. We zijn een verlengstuk van elkaar.”

Kennis en kunde delen

Alles goed en wel, maar wat heeft een klant van CoolAir Nederland hier aan? “CoolAir Nederland kent onze producten en kan er zo voor zorgen dat een klant de meest optimale oplossing krijgt. Projectuitvoer verloopt soepeler omdat de kennis al gedeeld is binnen het partnerschap. De foutenmarge is zo minimaal ondanks het feit dat het om technisch complexe installaties gaat. En dan koppelen we daar nog de nodige service aan.” De markt groeit en opvallend is dat grote wereldspelers juist in Nederland grote datacenters bouwen. Daar profiteert het partnerschap van Vertiv en CoolAir Nederland ook van. “We trekken als partners op en we zijn aan elkaar verbonden. Door een gezamenlijke visie hebben we samen projecten binnengehaald en uitgevoerd. Belangrijk is One Time Right, je moet er wel van uit kunnen gaan dat het in één keer goed is.”