Milieuvriendelijkere airconditioning

Het terugdringen van de wereldwijde opwarming van de aarde. Bittere noodzaak, maar niet iets waar je elke dag aan denkt. Toch kan het alleen als we allemaal onze bijdrage leveren, door minder energie te verbruiken en middelen te gebruiken die minder warmte afgeven. Daarom aandacht voor milieuvriendelijkere airconditioners die voorzien zijn van betere koudemiddelen. Want, wat is er eigenlijk aan de hand?

Airconditioning met een hoge GWP zorgen voor opwarming van de aarde

Milieusystemen werken met koudemiddelen die Fluorkoolwaterstoffen bevatten (HFK’s). Omdat deze schadelijk zijn voor het milieu wil de overheid het op de markt brengen van HFK’s sterk reduceren. Van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Daarom zullen we met z’n allen aandacht moeten hebben op moderne installaties die een lage GWP hebben. GWP staat voor Global Warming Potential. Hoe lager de score, hoe minder opwarming!

Een goede stap wordt gezet met het koudemiddel R32

Moderne koudemiddelen kunnen de warmte veel beter overdragen. Een koudemiddel wat veel in de belangstelling staat is het koudemiddel R32. Door de veel betere overdraging van warmte kan het elektriciteitsverbruik tot ongeveer 10% verlaagd worden in vergelijking met het gangbare koudemiddel R410. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van de opwarming van de aarde, omdat R32 een GWP score heeft die meer dan 30% lager ligt.

“De recente wereldwijde opwarming van de aarde met slechts 1 graad heeft al enorme gevolgen die wij dagelijks in het nieuws zien passeren. Van extreme droogte in Spanje tot compleet afgebroken koraalriffen”

Een koudemiddel met eenvoudig onderhoud en ook nog eens recyclebaar

Daar waar eerdere koelvloeistoffen bestonden uit meerdere bestanddelen, bestaat R32 slechts uit één bestanddeel. Dat maakt het onderhoud voor onze installateurs een stuk eenvoudiger en een ander voordeel is dat dit middel daardoor eenvoudig gerecycled en hergebruikt kan worden.

Een beter milieu door samen te handelen

Sinds 2014 is het verplicht voor bedrijven om minimaal eens in de vijf jaar de milieubeheerssystemen te laten keuren. Het is nu een goed moment om te zien of we samen energiekostenkunnen terugdringen. CoolairNederland denk aan onze toekomst en wil dat we niet alleen een mooi klimaat binnen hebben, maar vooral ook buiten.’

Bij CoolairNederland volgen wij de markt van milieuvriendelijke koudemiddelen op de voet, waar gelukkig veel positieve ontwikkelingen plaatsvinden. Samen met onze klanten willen we het gebruik van milieuvriendelijkere koudemiddelen stimuleren.

Doet u mee?

Telefoon: 0299 – 40 52 96 of info@coolairnederland.nl.