CoolAir Nederland is aangesloten bij de NVKL (Nederlandse Vereniging Koudetechniek en Luchtbehandeling). Met de NVKL-erkking onderscheiden wij ons op het gebied van kwaliteit en professionaliteit.

Als NVKL-erkende installateur moeten wij voldoen aan eisen op het gebied van kennis, competentie, communicatie met klanten en uitstraling. Hiermee wordt een kwaliteitsniveau gewaarborgd.

Naast de heldere criteria van de NVKL-erkenning waaraan wij moeten voldoen, zijn er nog twee instrumenten van belang.

Ten eerste worden wij geacht ons te houden aan de geschillenregeling voor particuliere en zakelijke overeenkomst. Middels deze geschillenregeling kunnen wij laten zien dat wij staan voor kwaliteit en professionaliteit en niet bang zijn voor onafhankelijke geschillenbemiddeling.

Ten tweede de normen en waarde waar wij als NVKL-lid achter staan. Deze staan geschreven in de NVKL-gedragscode . Met deze gedragscode maken wij het onderscheid door eerlijk maatschappelijk verantwoord gedrag.

NVKL-leden:

  • Zijn open, eerlijk en betrouwbaar
  • Handelen eerlijk voorzichtig
  • Hebben professionele managers in houding en gedrag
  • Bieden alle medewerkers gelijke kansen in een goed werkklimaat
  • Zijn open en objectief
  • Streven naar optimale klanttevredenheid
  • Zijn integer
  • Zijn maatschappelijk verantwoorde ondernemers
  • Staan voor lange termijn relaties

Op de website van de NVKL is de erkenning in beeld gebracht. Bekijk de video hier.

Criteria NVKL-erkenning

NVKL-erkende installateurs wordt geacht te voldoen aan diverse eisen. Lees hier meer over de criteria voor een erkend specialist.

Het kwaliteitslabel staat voor garantie

Kwaliteit en professionaliteit zijn bij CoolAir Nederland gegarandeerd. Lees hier meer over de voordelen van een NVKL-erkende installateur.