Het binnenklimaat beschermt mensen en materialen tegen wisselende temperatuursinvloeden. Daarvoor moet het wel worden afgestemd op de specifieke behoeften van de gebruiker. Ook moet het onderhoud nauwkeurig in kaart worden gebracht. Pas dan is sprake van een gunstig effect op mensen en draagt het binnenklimaat bij aan de levensduur en de kwaliteit van de producten.

Wij zijn gespecialiseerd in de klimaatbeheersing van zeer uiteenlopende toepassingen als kantoren, winkels, scholen, serverruimtes en archieven. Die verschillende ruimtes vragen om specifieke voorzieningen. Onze jarenlange ervaring in de optimalisatie van het binnenklimaat richt zich vooral op het gebruik. Onze kracht ligt niet in het oplossen, maar in het voorkomen van storingen. Bij eventuele onderbrekingen verhelpen we niet alleen de storing, maar achterhalen wij de oorzaak. Wij nemen geen genoegen met de minimale wettelijke eisen, maar hanteren bewust een hogere norm.

Onderhoudsbehoefte

Samen met onze opdrachtgevers brengen we de onderhoudsbehoefte en het gebruiksdoel van de installatie nauwkeurig in kaart. Daarmee houden we de installaties in een optimale conditie. Periodiek onderhoud waarborgt de continuïteit en voorkomt uitval. Daarin streven we naar een klantgerichte service en een duurzame samenwerking met onze relaties.

Storingen

Voor ons houdt service meer in dan het oplossen van een storing. Door goed advies en preventief onderhoud beperken we het risico op uitval. Wij weten als geen ander dat een storing verregaande gevolgen kan hebben voor de voortgang van de bedrijfsactiviteiten. Daarom treden we bij elke storing snel en adequaat op. Daarvoor bieden we diverse mogelijkheden, afhankelijk van de wensen van de klant. Die variëren van één controlebezoek per jaar tijdens werkdagen tot een all in-contract dat alle gangbare kosten dekt. Zo zorgen we voor een optimaal binnenklimaat voor elke toepassing.