CoolAir Nederland is aangesloten bij STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek). Dit houdt in dat we voldoen aan de hoge eisen ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in onze dienstverlening. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een bewuste bijdrage aan een duurzame samenleving.

Door te voldoen aan de eisen voor het STEK-bedrijfscertificaat tonen wij aan dat emissiepreventie volledig is geïntegreerd in onze duurzame bedrijfsvoering. Wij nemen geen genoegen met de minimale (wettelijke) eisen, maar hanteren een hogere norm in onze bedrijfsvoering.

Voor het behalen van het STEK-bedrijfscertificaat worden aanvullende eisen gesteld en getoetst:

  • Beleid (aantoonbaar) gericht op het voorkomen van emissie van koudemiddelen en op veiligheid voor personeel.
  • Procedures (o.a. corrigerende maatregelen bij geconstateerde emissie) die ervoor zorgen dat het beleid ook in de praktijk wordt toegepast.
  • Transparante werkregistratie waardoor het beleid in de werkzaamheden aangetoond kan worden.
  • (Airco) installatie controles als toetsing van het beleid in de praktijk en als duidelijk teken van vertrouwen in de geleverde werkzaamheden (naar klant en auditors).

Meerwaarde STEK-gecertificeerde bedrijven

STEK-gecertificeerde bedrijven lopen voorop in de installatiebranche. Lees hier meer over een STEK-gecertificeerde onderneming.

Uw koelinstallatie en wetgeving

Lees hier meer over de Nederlandse regelgeving om verlies van koudemiddelen te voorkomen en om het energieverbruik te monitoren.