CoolAir Nederland beschikt over het VCA* Certificaat. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij CoolAir Nederland zeer belangrijke aandachtspunten. Met het halen van een VCA* certificaat wordt dit nog eens extra benadrukt.

Een belangrijk kenmerk van VCA is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of CoolAir Nederland nog aan alle eisen van de VGM Checklist Aannemers voldoet. De VCA* Certificering richt zich op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer.